شرکت سفال فخر شاهرود

آجر 20X20

آجر 20X20

نوعی از آجر که در کف و دیوار در معماری سنتی بسته به نوع سلیقه مشتری از آن استفاده میگردد.
کف پیاده رو ها و خیابان کف مساجد محوطه سازی ویلا ها از جمله موارد استفاده از این نوع آجر می باشد
نوع طرح دار آن نیز بسته به نوع طرح هم در کف و هم در دیوار استفاده می شود

کالایی ثبت نشده است

جمع :0
قابل پرداخت :0