شرکت سفال فخر شاهرود

آجر لفتون (بهمنی)

آجر لفتون (بهمنی)

آجر لفتون((بهمنی))که به آجر سفال ده سوراخ نیز در بازار شهرت داردتوسط پرس های خاک خشک به صورت قالبی تولید میگردد.لذا دارای چهر وجهه نما و از نوع ممتاز این محصول میباشد.
کاربرد این محصول در دیوارهای آجری که همزمان با دیوار چینی نمای آن نیز خود به خود انجام می گردد و دیوار های سوله های صنعتی،سقف و سقف راه پله می باشد
ابعاد آن مطابق شکل بوده که بسته به نوع سفارش مشتری ضخامت آن قابل تغییر استو به صورت فله ((گروهی)) و یا بسته بندی پلاستیکی ارسال می گردد

کالایی ثبت نشده است

جمع :0
قابل پرداخت :0